Gedrag- en huisregels

Home   »   Gedrag- en huisregels

Een veilige omgeving voor iedereen

De SEO Mastermind-community is ontstaan uit de gedachte om elkaar te versterken. Dat doen we door te discussiëren, te delen en elkaar te ontmoeten. Het doel is eenvoudig: elkaar verder helpen op een positieve, inspirerende en nuttige manier. Samen zijn we eigenaar van de community en hebben we één missie: bouwen aan de meest waardevolle SEO-community.

Samen zijn we verantwoordelijk voor het creëren van een veilige gemeenschap. Dit geldt zowel online, als offline tijdens de SEO Mastermind-meetups. Onze community is er voor iedereen. We maken geen onderscheid op basis van identiteit, seksuele geaardheid, handicap, fysieke verschijning, lichaamsgrootte, ras, leeftijd of religie.

Binnen onze community tolereren we geen enkele vorm van intimidatie van deelnemers. Leden die deze regels overtreden kunnen worden bestraft of verwijderd, zowel uit de gemeenschappelijke groepen als tijdens offline meetups.

De kernwaarden van de SEO Mastermind

► Iedereen is gelijk
► Iedereen is respectvol
► Iedereen is behulpzaam
► Iedereen draagt een stukje eigenaarschap van de community

Voor jouw als lid, gelden deze huisregels:

1. Zelfpromotie is niet toegestaan (vaak doet een waardevol antwoord dat indirect al)

2. Promoot je geen producten, diensten of (marketing)events

3. Stel je een vraag op de juiste manier (zo stel je een goede vraag). Domme vragen bestaan natuurlijk niet. Dus of je net begint in ons vak of al 10 jaar meeloopt: de community is er ook voor jou.

4. Plaats je niet excessief veel posts per dag

5. Plaats je alleen posts die een relatie hebben met ons vak

6. Vermijd je grof of ongepast taalgebruik

7. Blijf je ver weg van pestgedrag (en rapporteer je ander pestgedrag als je dat ziet gebeuren)

8. Spam je geen leden via DM of e-mail

9. Sharing is caring, maar privacy is belangrijker. Daarom deel je alleen iets vanuit de community met toestemming van het lid zelf.

10. Bekijk je eerst of je vraag al eerder gesteld is in de community of makkelijk op te lossen is via Google of chatGPT. Gelieve dan je vraag niet te stellen. Een vervolgvraag is altijd welkom.

Anti-intimidatie

Intimidatie is in de community niet toegestaan. Het omvat, maar is niet beperkt tot:

 • Nare opmerkingen die gaan over identiteit, geslacht, seksuele geaardheid, handicap, uiterlijk, ras, leeftijd of religie
 • Het gebruik van seksueel getinte beelden
 • Opzettelijke intimidatie of stalken
 • Intimiderend fotograferen of opnemen
 • Aanhoudende verstoring van gesprekken of andere evenementen
 • Ongewenste seksuele aandacht

Inclusief taalgebruik

In de community doen we ons best om inclusief taalgebruik toe te passen. Een aantal tips:

 • Gebruik de juiste persoonlijke voornaamwoorden
 • Bij twijfel, deel je eigen voornaamwoorden en vraag de andere om die van hem/haar/hen te delen
 • Omarm inclusief taalgebruik
 • Bied je excuses aan op een vriendelijke toon wanneer je iemand verkeerd aanspreekt.

Privacy en toestemming

We hechten veel waarde aan privacy en toestemming vragen aan de ander. Dit geldt zowel online als offline tijdens de meetups. Een aantal voorbeelden waarbij dit belangrijk is:

Online

 • Anderen taggen / vermelden op sociale media
 • Iemands contactgegevens delen met anderen
 • Persoonlijke verhalen van anderen delen

In real life:

 • Fysiek contact zoals knuffelen
 • Hinderlijk foto’s of opnames maken van anderen
 • Een foto achteraf niet van social media verwijderen als iemand daar vriendelijk om vraagt.

Handhaving

Als een deelnemer zich schuldig maakt aan intimiderend gedrag, behouden de organisatoren zich het recht voor om maatregelen te nemen om de gemeenschap een uitnodigende en veilige omgeving te houden voor alle deelnemers. Dit omvat het waarschuwen van de overtreder of verwijdering uit de groep en/of het evenement zonder eventuele restitutie.

De organisatoren mogen actie ondernemen om iets recht te zetten dat bedoeld is om, of duidelijk tot gevolg heeft dat, de groep en/of het evenement wordt verstoord of dat de omgeving vijandig wordt voor de deelnemers. We verwachten dat deelnemers zich te allen tijde aan deze regels houden, ook tijdens groepsgerelateerde sociale activiteiten.

Rapporteren

Als iemand jou of iemand anders een onveilig of onwelkom gevoel geeft, meld dit dan zo snel mogelijk aan mij of een moderator. Wij helpen je graag om je weer veilig te voelen.

Intimidatie en andere schendingen van de gedragscode verminderen de waarde van onze gemeenschap voor iedereen. We willen dat je gelukkig, veilig en op je gemak bent in onze groep.

Als je problemen of zorgen hebt, meld dit dan meteen aan Jeroen Stikkelorum via info@seobrein.nl

Als dit gebeurt tijdens een meetup of evenement, zoek dan Jeroen of een medeorganisator op en zeg: “Ik heb een probleem, kunnen we praten?”.

Meldingen blijven zo vertrouwelijk mogelijk. We zullen er samen met jou voor zorgen dat we het op de voor jou meest comfortabele manier afhandelen.